Een klein detail met GROTE impact bij COMMUNICATIE

Wat is je doel als communicator?

Meestal is dit een boodschap overbrengen op iemand of een groep.
Een boodschap overbrengen die veranderingen teweeg brengt op vlakken zoals :
  • houding,  
  • visie
  • denkproces 
  • beslissingen
  • gedrag 
  • toekomstige acties


Er zijn heel veel boeken over dit onderwerp. 

Een buitengewoon waardevol inzicht is dit:

De beste indicator voor de impact die je communicatie heeft - en zal hebben - zit'm in wat de ontvanger van de boodschap er wellicht over zal zeggen ... tegen zichzelf.


Het is dus niet je boodschap zelf die de grootste impact heeft op de tot doel gestelde verandering in houding, visie, denkproces, beslissingen, gedrag en toekomstige acties.

De directe impact is het resultaat van 'self-talk '. Wat de ontvanger in zichzelf zegt tegen zichzelf over de ontvangen boodschap.

Wat betekent dit voor mij?

Ik heb er belang bij om na te denken over hoe ik ervoor kan zorgen dat de mensen met wie ik communiceer zo positief mogelijk tegen zichzelf praten over wat ik zeg.

Bovendien is het belangrijk om na te denken over welke 'tegen argumenten ' spontaan bedacht zouden kunnen worden en in zichzelf zouden kunnen gezegd worden door de mensen met wie ik communiceer; om dan in m'n communicatie hierop te anticiperen.

Denk hierover na.
Gebruik het tot voordeel.

Let's make it fabulous!

ShareThis